Θεραπευτικές εφαρμογές

Nov 20, 2014 by

  • ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΥΠΕΡΘΥΡΟΕΙΔΙΣΜΟΥ με Ι-131
  • ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΠΩΔΥΝΩΝ ΟΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΣΤΑΣΕΩΝ με 89-Sr, 153-Sm, 186-Re
  • ΡΑΔΙΟΣΥΝΟΒΕΚΤΟΜΗ με 90-Υ ή 186-Re
  • ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΠΕΡΙΤΟΝΑΪΚΗΣ ΔΙΗΘΗΣΗΣ με 90-Υ

Related Posts

Share This

term of service and privacy policy