Ερευνητική δραστηριότητα

Sep 5, 2014 by

Κλινικό & Ερευνητικό Ενδιαφέρον
Το κλινικό ενδιαφέρον εστιάζεται στις κλινικές εφαρμογές τηςSPECT και PEΤ/CT στην ογκολογία, στη μελέτη του μυοκαρδίου, του εγκεφάλου, των πνευμόνων και των νεφρών με τη χρήση ραδιοϊσοτόπων και την εφαρμογή των καρκινικών δεικτών στην ογκολογία.
Ιδιαίτερα το ερευνητικό ενδιαφέρον εστιάζεται
Α) Στην PET/CT ειδικότερα στην διερεύνηση και βελτιστοποίηση της attenuation correction και της correction του Partial Volume Effect στην ΡΕΤ και SPECT χρησιμοποιώντας πειραματικά δεδομένα από ομοώματα (phantoms) για καλύτερη αξιοποίηση των δεδομένων της ΡΕΤ και στην ογκολογία, τη μελετη της στεφανιαίας νόσου και του εγκεφάλου (εγκεφαλικάς επεισόδια, άνοιες και κυκλοφορία εγκεφαλονωτιαίου υγρού)
(Β) Στην ανάπτυξη ανιχνευτικών διατάξεων υψηλής διακριτικής ικανότητας και ευαισθησίας για χρήση στην SPECT και PET,
(Γ) Στη μελέτη της αιμάτωσης και ενδοτικότητας του μυοκαρδίου.

Συγγραφικό έργο – Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις
Σε έντυπα του εξωτερικού.
«Influence de la densité et du numéro atomique moyen du milieu dans la correction d’atténuation par TDM en TEP : une étude sur fantômes» – «Influence of density and mean atomic number on CT attenuation corrected PET: Phantom studies»: D. Maintas a, C. Houzard a,*, G. Galy a, C. Maintas a, F. Cachin b,Th. Mognetti c, Slosman d, R. Itti – Médecine Nucléaire 31 (2007) 545–552.
“Attenuation Correction or Fusion: The Practice Opposed to Theory”, Dimitris Maintas, Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A, Volume 569, Issue 2, 2006.
“Is Non Attenuation corrected PET inferior to body attenuation corrected PET or PET/CT in Lung cancer?”, Dimitris Maintas, Claire Houzard, Rachid Ksyar, Thomas Mognetti, Catherine Maintas, Christian Scheiber, Roland Itti, Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A, Volume 569, Issue 2, 2006.
“Comparison of CsI(Tl) and CsI(Na) partially slotted crystals for high resolution SPECT imaging”, N. Giokaris, G. Loudos, D. Maintas, A. Karabarbounis, M. Lembesi, V. Spanoudaki, E. Stiliaris, S. Boukis, N. Sakellios, N. Karakatsanis, A.Gektin, A. Boyarintsev, V. Pedash, V. Gayshan, Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A, Volume 569, Issue 2, pp. 185-187, 2006.
“Partially slotted crystals for a high-resolution γ-camera based on a position sensitive photomultiplier”, N. Giokaris, G. Loudos, D. Maintas, A. Karabarbounis, M. Lembesi, V. Spanoudaki, E. Stiliaris, S. Boukis, A.Gektin, A. Boyarintsev, V. Pedash, V. Gayshan, Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A, Volume 550, Issues 1-2, 11 September 2005, Pages 305-312.

An Analytical Position Correction Algorithm for gamma-Camera Planar Images from Resistive Chain Readouts
IEEE Nuclear Science Symposium Conference Record M05-208 (2009) 2766-2769
D. Thanasas, E. Georgiou, N. Giokaris, A. Karabarbounis, D. Maintas, M. Mikeli, C. N. Papanicolas, L. Ragkousis and E. Stiliaris

Download PDF

Study of the Optical Properties of Continuous and Pixelated Scintillation Crystals
Journal of Instrumentation 4 (2009) P09002
A. Polychronopoulou, D. Thanasas, N. Giokaris, A. Karabarbounis, D. Maintas, C. N. Papanicolas and E. Stiliaris

Download PDF

A Correction Method of the Spatial Distortion in Planar Images from gamma-Camera Systems
Journal of Instrumentation 4 (2009) P06012
D. Thanasas, E. Georgiou, N. Giokaris, A. Karabarbounis, D. Maintas, C. N. Papanicolas, A. Polychronopoulou and E. Stiliaris

Download PDF

A New Position Reconstruction Method for Position Sensitive Photomultipliers
IEEE Nuclear Science Symposium Conference Record M10-104 (2008) 4736-4741
M. Mikeli, A. Polychronopoulou, A. Gektin, N. Giokaris, A. Karabarbounis, D. Maintas, C. N. Papanicolas, V. Pedash, D. Thanasas and E. Stiliaris

Download PDF

Correcting Spatial Distortion and non-Uniformity in Planar Images from Gamma Camera Systems
IEEE Nuclear Science Symposium Conference Record M06-19 (2008) 3711-3714
D. Thanasas, D. Maintas, E. Georgiou, N. Giokaris, A. Karabarbounis, C. N. Papanicolas and E. Stiliaris

Download PDF

Comparison of CsI(Tl) and CsI(Tl) Partially Slotted Crystals for High-Resolution SPECT Imaging
Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A 569 (2006) 185-187
N. Giokaris, G. Loudos, D. Maintas, A. Karabarbounis, M. Lembesi, V. Spanoudaki, E. Stiliaris, S. Boukis, N. Sakellios, N. Karakatsanis, A. Gektin, V. Boyarintsev, V. Pedash and V. Gayshan

Download PDF

Partially Slotted Crystals for a High-Resolution gamma-Camera based on a Position Sensitive Photomultiplier
Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A 550 (2005) 305-312
N. Giokaris, G. Loudos, D. Maintas, A. Karabarbounis, M. Lembesi, V. Spanoudaki, E. Stiliaris, S. Boukis, A. Gektin, V. Pedash and V. Gayshan

Download PDF

Validation of the GATE Monte Carlo Simulation Platform for Modelling a CsI(Tl) Scintillation Camera dedicated to Small-Animal Imaging
Physics in Medicine and Biology 49 (2004) 271-285
D. Lazaro, I. Buvat, G. Loudos, D. Strul, G. Santin, N. Giokaris, D. Donnarieix, L. Maigne, V. Spanoudaki, S. Styliaris, S. Staelens and V. Breton

Download PDF

The Use of the Micromegas Technology for a New Imaging System
Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A 527 (2004) 62-67
G. K. Fanourakis, T. Geralis, K. Kousouris, K. Zachariadou, I. Giomataris, N. Giokaris, G. Loudos, M. Lebessi and E. Stiliaris

Download PDF

High-Resolution and High-Sensitivity SPECT Imaging of Breast Phantoms
Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A 527 (2004) 97-101
G. K. Loudos, N. D. Giokaris, K. Mainta, N. Sakelios, E. Stiliaris, A. Karabarbounis, C. N. Papanicolas, V. Spanoudaki, K. S. Nikita, N. K. Uzunoglu, S. C. Archimandritis, A. D. Varvarigou, K. N. Stefanis, S. Majewski, A. Weisenberger, R. Pani, D. Maintas

Download PDF

Crystal and Collimator Optimization Studies of a High-Resolution gamma-Camera based on a Position Sensitive Photomultiplier
Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A 527 (2004) 134-139
N. Giokaris, G. Loudos, D. Maintas, A. Karabarbounis, V. Spanoudaki, E. Stiliaris, S. Boukis, A. Gektin, A. Boyarintsev, V. Pedash and V. Gayshan

Download PDF

A Modification of the Dual Energy Window Subtraction Method for Scatter Compensation in Pixelized Scintillators for SPECT
Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A 527 (2004) 145-150
G. Loudos, N. Sakelios, N. Giokaris, K. Nikita, N. Uzunoglu and D. Maintas

Download PDF

Design and Development of a Position-Sensitive gamma-Camera for SPECT Imaging based on PCI Electronics
Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A 527 (2004) 151-156
V. Spanoudaki, N. D. Giokaris, A. Karabarbounis, G. K. Loudos, D. Maintas, C. N. Papanicolas, P. Paschalis and E. Stiliaris

Download PDF

Tomographic Image Reconstruction using Artificial Neural Networks
Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A 527 (2004) 211-215
P. Paschalis, N. D. Giokaris, A. Karabarbounis, G. K. Loudos, D. Maintas, C. N. Papanicolas, V. Spanoudaki, Ch. Tsoumpas and E. Stiliaris

Download PDF

Improving Spatial Resolution in SPECT with the Combination of PSPMT based Detector and Iterative Reconstruction Algorithms
Computerized Medical Imaging and Graphics 27 (2003) 307-313
G. K. Loudos, K. S. Nikita, N. K. Uzunoglu, N. D. Giokaris, C. N. Papanicolas, S. C. Archimandritis, D. Varvarigou and D. Maintas

Download PDF

A 3D High-Resolution Gamma Camera for Radiopharmaceutical Studies with Small Animals
Applied Radiation and Isotopes 58 (2003) 501-508
G. K. Loudos, K. S. Nikita, N. D. Giokaris, E. Styliaris, S. C. Archimandritis, A. D. Varvarigou, C. N. Papanicolas, S. Majewski, D. Weisenberger, R. Pani, F. Scopinaro, N. K. Uzunoglu, D. Maintas, K. Stefanis

Download PDF

Imaging of Breast Phantoms using a High-Resolution Position Sensitive Photomultiplier Tube
Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A 497 (2003) 141-149
N. D. Giokaris, G. K. Loudos, D. Maintas, D. Papapanagiotou, K. S. Nikita, N. K. Uzunoglu, A. Karabarbounis, C. N. Papanicolas, E. Stiliaris, S. C. Archimandritis, A. D. Varvarigou, C. N. Stefanis, S. Majewski, A. Weisenberger, R. Pani, F. Scopinaro

Download PDF
oooooo

Related Posts

Tags

Share This

term of service and privacy policy