Η τομογραφική σπινθηρογράφηση πνευμόνων

Apr 24, 2015 by

Το σπινθηρογράφημα πνευμόνων (αιματώσεως και αερώσεως) είναι μία  ενδιαφέρουσα λειτουργική μελέτη που επιτρέπει τη μελέτη της αιματώσεως και αερώσεως των πνευμόνων σε ιστικό επίπεδο.

Είναι καθιερωμένη στην κλινική εξέταση στην διάγνωση και παρακολούθηση της θρομβοεμβολικής νόσου των πνευμόνων καθώς και στην εκτίμηση της λειτουργικότητας τμημάτων των πνευμόνων που παρουσιάζουν ογκωτικές εξεργασίες που πρέπει να αφαιρεθούν χειρουργικά. Παρά την ανάπτυξη της πολλαπλών τομών αξονικής τομογραφίας, που είναι μία ασφαλής μέθοδος διάγνωσης της θρομβοεμβολικής πνευμονικής νόσου, η τομοσπινθηρογράφηση (SPECT) των πνευμόνων παραμένει δεσπόζουσα στην κλινική πράξη, διότι μπορεί να ανιχνεύση υποτμηματικές  βλάβες  θρομβοεμβολικής φύσης , ακτινονοβολεί λιγότερο, δεν χρησιμοποιεί σκιερά υλικά που βλάπτουν την νεφρική λειτουργία και προκαλούν αλλεργικές αντιδράσεις.

Η τομογραφία (SPECT) πνευμόνων ενδείκνυται

-Στην  ανίχνευση πνευμονικής εμβολής ιδίως όταν η ακτινογραφία θώρακος    είναι αρνητική και ιδιαίτερα όταν είναι αναμενόμενες περιφερικές βλάβες.

– Στη μικροεμβολική νόσο

– Σε μικρής ηλικίες γυναίκες και σε εγκύους.

– Σε άτομα με νεφρική ανεπάρκεια.

– Σε αλλεργικά στα ιωδιούχα άτομα.

– Στην   εκτίμηση της υπολειπομένης λειτουργίας προεγειρητικά όταν σχεδιάζεται ιδίως εκτεταμένη εκτομή πνευμονικού ιστού.

 

 

Related Posts

Tags

Share This

term of service and privacy policy