Μελέτη της κυκλοφορίας του εγκεφαλονωτιαίου υγρού.

Mar 27, 2015 by

              

Η τρίτη κυκλοφορία συνίσταται από το εγκεφαλονωτιαίο υγρό (ΕΝΥ), τους χώρους που παράγεται και διακινείται, και τα σημεία αποχέτευσής του στη συστηματική κυκλοφορία.

Το ΕΝΥ παράγεται κυρίως στα χοριοειδή πλέγματα των κοιλιών και σε μικρότερο βαθμό από το επένδυμα  και το εγκεφαλικό παρέγχυμα. Το ΕΝΥ ρέει από τις πλάγιες κοιλίες στην 3η κοιλία, διά του αγωγού του Sylvius στην 4η κοιλία και εξέρχεται στη μεγάλη δεξαμενή, τις βασικές δεξαμενές και ακολουθώντας  διάφορες οδούς (σχισμή του Sylvius, μεταξύ των μετωπιαίων λοβών και των ινιακών λοβών) ανέρχεται προς την περιφέρεια των ημισφαιρίων, πριν απορροφηθεί κυρίως στην περιοχή του άνω οβελιαίου κόλπου. Υπάρχουν και άλλα σημεία αποχέτευσης του ΕΝΥ και πολλά εξ αυτών λειτουργούν μόνο υπό μη ομαλές συνθήκες.

Η μελέτης της τρίτης κυκλοφορίας με τη χρήση ραδιοϊσοτόπων αφορά :

  • Στην ανίχνευση διαφυγής με σύνδρομο χαμηλής πιέσεως του ΕΝΥ
  • Στη μελέτη της βατότητας των Shunts και κανονικής τους λειτουργίας με ποσοτική εκτίμηση της κάθασης του ΕΝΥ.
  • Στη διερεύνηση του υδροκέφαλου και την ανίχνευση εστίων παρακώλυσης της ομαλής ροής του ΕΝΥ

Related Posts

Tags

Share This

term of service and privacy policy