ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Αυτόματο σύστημα διαχείρισης δειγμάτων ορού

Αυτόματο σύστημα διαχείρισης δειγμάτων ορού

Tο ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΣΟΤΟΠΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ (ΙΙΜ) ιδρύθηκε το 1986 στο ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ με κύριους μετόχους τον πυρηνικό ιατρό Δημήτριο Μαϊντά και το ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ Το Ι.Ι.Μ έχει σαν σκοπό τις κλινικές εφαρμογές των Ραδιοϊσοτόπων τόσο in vivo (σπινθηρογραφήματα και δυναμικές μελέτες), όσο και in vitro για την ανίχνευση ουσιών με κλινικό ενδιαφέρον σε βιολογικά υγρά. Την επιστημονική ευθύνη των εργαστηρίων του ινστιτούτου έχει ο καθηγητής Δημ. Μαϊντάς.

Στο εργαστήριο in vivo μελετών του ινστιτούτου εφαρμόστηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα το σπινθηρογράφημα μυοκαρδίου υπό κόπωση και η τομογραφική λήψη  (SPECT) στην καρδιά για τη διάγνωση και εκτίμηση της στεφανιαίας νόσου στην καρδιά, καθώς και σε άλλα όργανα για τη διάγνωση κυρίως του καρκίνου. Στο εργαστήριο in vitro εφαρμόζονται μικροαναλυτικές ραδιοϊσοτοπικές μέθοδοι IRMA και RIA, για την ανίχνευση καρκινικών δεικτών, ορμονών και άλλων ουσιών με βιολογικό και κλινικό ενδιαφέρον.

Το ΙΙΜ συνεργάζεται με το Κέντρο Πυρηνικής Ιατρικής του Πανεπιστημικού Νοσοκομείου της Λυών Groupement Hospitalier Est.

pioi-eimasteΠαράλληλα συνεργάσθηκε και συνεργάζεται με πολλά εγαστήρια κυρίως για ερευνητικούς σκοπούς όπως το εργαστήριο Μηχανικής Ρευστών του Μετσοβίου Πολυτεχνείου στη θεωρητική ρευστομηχανική προσέγγιση της αιματικής ροής δια του στεφανιαίου δικτύου της καρδιάς, με το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Υπολογιστών και Εφαρμογών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου (ΕΠΙΣΕΥ/ΕΜΠ), το Ινστιτούτο Επιταχυντικών Συστημάτων και Εφαρμογών (ΙΕΣΕ) στην ανάπτυξη μονοφωτονικής τομογραφικής γ-camera που βασίζεται σε PSPMT και της attenuation correction της PET/CT, το Ινστιτούτο Ραδιοϊσοτόπων του ΕΚΕΦΕ “Δημόκριτος” στην ανάπτυξη ραδιοφαρμάκων για την ανίχνευση όγκων που εκφράζονται με υποδοχείς σωματοστατίνης. Στο εξωτερικό με το Τμήμα Πυρηνικής Ιατρικής του Κέντρου Jean Perrin της Ιατρικής Σχολής του Clermont Ferrand, το τμήμα Πυρηνικής Ιατρικής του Νοσοκομειακού Συγκροτήματος του Νότου της Lyon και του Ινστιτούτου Πυρηνικής Ιατρικής της Clinique Générale Baulieu της Γενεύης, στο πεδίο της attenuation correction της PET/CT κλπ. Στα εργαστήρια του Ινστιτούτου Ισοτοπικών Μελετών προσέρχονται για πρακτική εκπαίδευση φοιτητές από τη Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών του Μετσοβίου Πολυτεχνείου και το Φυσικό Τμημα του Πανεπιστημίου Αθηνών.

term of service and privacy policy