ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

maintasd220141106_132813


 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΘΕΣΗ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΑΪΝΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΥΡΗΝΙΚΟΣ ΙΑΤΡΟΣ

Διευθυντής

Σπινθηρογραφήματα μυοκαρδίου, εγκεφάλου και PET/CT

ΔΡ. ΓΚΡΑΜΠ ΝΤΟΥΝΤΑ ΜΠΡΙΓΚΙΤΤΕ

ΠΥΡΗΝΙΚΟΣ ΙΑΤΡΟΣ

Υπεύθυνος λειτουργικού ελέγχου θυρεοειδούς και SPECT

ΔΡ. ΜΑΪΝΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΠΥΡΗΝΙΚΟΣ ΙΑΤΡΟΣ

Υπεύθυνος PET/CT και SPECT

ΔΡ. ΒΟΛΤΥΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

Υπεύθυνος Εργαστηρίου ΗΚΓ κοπώσεων

ΔΡ. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

Υπεύθυνος Εργαστηρίου ΗΚΓ κοπώσεων

ΜΟΥΡΚΑ ΛΕΜΟΝΙΑ

ΒΙΟΛΟΓΟΣ

Υπεύθυνος Εργαστηρίου IN VITRO

ΜΠΕΚΟΥ AΘΗΝΑ

ΒΙΟΛΟΓΟΣ

Υπεύθυνος Εργαστηρίου IN VITRO

PhD. ΑΡΓΥΡΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΟΣ

Υπεύθυνος ακτινοπροστασίας και ελέγχου ποιότητας

ΚΑΡΑΔΗΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ

Υπεύθυνος εκτέλεσης σπινθηρογραφημάτων. Χειριστής γ-κάμερα

ΤΣΙΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ

Υπεύθυνος εκτέλεσης σπινθηρογραφημάτων. Χειριστής γ-κάμερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ

Υπεύθυνος λογιστηρίου

ΜΑΪΝΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Υπεύθυνη Γραμματείας

ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΟΦΙΑ

Υπεύθυνη Γραμματείας

 

 

ΚΑΘ. ΜΑΙΝΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Εκπαίδευση & Ακαδημαϊκοί Τίτλοι

Πτυχίο Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών (1968).

Ειδίκευση στην Εσωτερική Παθολογία στο Νοσοκομείο ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (1972-1976).

Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής (1973-1976).

Ινστιτούτο Πυρηνικών Επιστημών και Τεχνολογίας, Γαλλική Eπιτροπή Ατομικής Ενεργείας Saclay, ΓΑΛΛΙΑ.

Θεωρητική εκπαίδευση στην Πυρηνική Ιατρική (1977).

Ινστιτούτο Pasteur Paris: Ειδίκευση στους Ραδιοανοσολογικούς προσδιορισμούς (1978).

Γαλλική Επιτροπή Ατομικής Ενεργείας Τμήμα Βιολογίας, Κέντρο FREDERIC JOLLIOT, ORSAY. Συνέχιση ειδίκευσης στην Πυρ. Ιατρική,  Μελέτη υποδοχέων του εγκεφάλου με εκπέμποντα ποζιτρόνια βραχύβια Ραδιοϊσότοπα (PET), (1978).

Έδρα Bιoφυσικής Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Tours: Εκπαίδευση και έρευνα στην επεξεργασία σπινθηρoγραφικών δεδομένων στις ραδιοϊσοτοπικές μελέτες της καρδιάς, Παραγωγή και ραδιοεπισήμανση αντισωμάτων κατά της μυοσφαιρίνης για την ανίχνευση του εμφράγματος (1979).

Ακαδημαϊκοί Τίτλοι

Πτυχίο Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών.

Διδακτορική διατριβή Πανεπιστημίου Αθηνών.

Τίτλος ειδικότητας: ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ.

Τίτλος ειδικότητας: ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ.

Professeur Associe de Biophysique et Traitement d’ Image – Universite  Lyon 2.

Professeur  Associe 1ere classe de Biophysique et Medecine Nucleaire – Universite Lyon 2.

Κλινικό & Ερευνητικό Ενδιαφέρον

Το κλινικό ενδιαφέρον εστιάζεται στις κλινικές εφαρμογές της PEΤ/CT στην ογκολογία, τη μελέτη του μυοκαρδίου με τη χρήση ραδιοϊσοτόπων και την εφαρμογή των καρκινικών δεικτών στην ογκολογία.

Το ερευνητικό ενδιαφέρον εστιάζεται (Α) Στην PET/CT, ειδικότερα στην διερεύνηση και βελτιστοποίηση της attenuation correction στην ΡΕΤ χρησιμοποιώντας τα δεδομένα διελεύσεως της CT, (Β) Στην ανάπτυξη ανιχνευτικών διατάξεων υψηλής διακριτικής ικανότητας και ευαισθησίας για χρήση στην SPECT και PET, (Γ) Στη μελέτη της αιμάτωσης και ενδοτικότητας του μυοκαρδίου.

term of service and privacy policy