Πυρηνική Ιατρική

piriniki-iatriki

H Πυρηνική Ιατρική, είναι μια ειδικότητα της Ιατρικής, που κάνει χρήση μικρών ποσοτήτων ραδιοφαρμάκων ή ραδιοδιαγνωστικών αντιδραστηρίων (σε επίπεδο ιχνηθετών) για τη διαγνωστική προσέγγιση πλήθους ασθενειών. Επιπλέον κάνει χρήση μεγαλύτερων δόσεων ραδιοφαρμάκων για θεραπευτικούς σκοπούς.
Με τις εξετάσεις Πυρηνικής Ιατρικής καθορίζεται το αίτιο ενός ιατρικού προβλήματος και η λειτουργία των εξεταζομένων οργάνων ή ιστών. Αυτό είναι και η ειδοποιός διαφορά των εξετάσεων Πυρηνικής Ιατρικής από τις εξετάσεις με ακτίνες Χ, υπερήχους ή άλλες διαδικασίες που προσεγγίζουν την παρουσία μιας νόσου  βασιζόμενες σε δομικές (ανατομικές) αλλοιώσεις και όχι στη διαταραχή μιας λειτουργίας. Κατά κανόνα είναι οι λειτουργικές διαταραχές, που προηγούνται κατά την εξέλιξη μιας νόσου, ενώ συχνά δεν εμφανίζονται παρά μόνο λειτουργικές διαταραχές, όπως πχ αυτές των συνάψεων στη νόσο του Parkinson ή των κυτταρικών υποδοχέων στους νευροενδοκρινείς όγκους.
Οι εξετάσεις Πυρηνικής ιατρικής περιλαμβάνουν τα κλασσικά σπινθηρογραφήματα (στατικά και δυναμικά) και τα τομοσπινθηρογραφήματα (Τομογραφία ενός φωτονίου: SPECT και τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίων: ΡΕΤ).
Πέραν των σπινθηρογραφημάτων , στο αντικείμενο της Πυρηνικής Ιατρικής περιλαμβάνονται εξετάσεις και στο αίμα, IN VITRO, με τις οποίες προσδιορίζονται με ακρίβεια ορμόνες, φάρμακα, δείκτες όγκων, αλλεργιογόνα κ.λ.π. Όπως είναι φυσικό οι εξετάσεις αυτές δεν προϋποθέτουν καμιά χορήγηση ραδιοφαρμάκου στον άνθρωπο. Οι IN VITRO εξετάσεις αποτέλεσαν επανάσταση στην Ιατρική διότι με τις μικροαναλυτικές μεθόδους που χρησιμοποιούνται, επέτρεψαν να εισχωρήσει η Ιατρική στο χώρο του μικρόκοσμου προσδιορίζοντας μόλις λίγα μόρια ουσιών που έχουν βιολογικό ενδιαφέρον.
Εκτός όμως από τις διαγνωστικές εφαρμογές γίνονται και θεραπευτικές εφαρμογές των ραδιοϊσοτόπων σε νόσους των ενδοκρινών αδένων, των αρθρώσεων και σε νεοπλασίες. Οι θεραπευτικές εφαρμογές των ραδιοϊσοτόπων δεν γίνονται σε εγκύους και σε θηλάζουσες μητέρες.
Σημείωση: Το υλικό που παρουσιάζεται έχει μόνο πληροφοριακό χαρακτήρα και δεν σκοπεύει ούτε μπορεί να υποκαταστήσει το διάλογο με τον γιατρό.

term of service and privacy policy