Σπινθηρογραφήματα

σπινθηρογραφήματα

σπινθηρογράφημα

Τα σπινθηρογραφήματα είναι στατικά και δυναμικά. Τα στατικά σπινθηρογραφήματα τείνουν να γίνονται με τομογραφικές μεθόδους (τομογραφία ενός φωτονίου SPECT ή τομογραφία εκμπομπής ποζιτρονίων).

Τα σπινθηρογραφήματα γενικά δίδουν συγκεκριμένες πληροφορίες μεταβολικού ή λειτουργικού χαρακτήρα μέσω στόχευσης συγκεκριμένων διαταραχών με συγκεκριμένα ραδιοφάρμακα, δηλαδή βιομόρια ή βιολογικά συμπλέγματα, επισημασμένα με ραδιοϊσότοπα.

Ένα όργανο ή ένας ιστός μπορεί να διερευνηθεί σπινθηρογραφικά με ένα ή περισσότερα ραδιοφάρμακα και κάθε φορά λαμβάνονται πληροφορίες που αφορούν την ενδεχόμενη διαταραχή που στοχεύθηκε.

Ένα στατικό σπινθηρογράφημα οστών με Tc-99m MDP, συμβατικό ή SPECT, δίδει πληροφορίες που σχετίζονται με διαταραχές του βαθμού οστεοβλαστικής δραστηριότητας, ενώ ένα σπινθηρογράφημα με Tc-99m κολλοειδές δίδει πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργικότητα του μυελού. Το σπινθηρογράφημα οστών PET με 18-F επισημασμένη δεοξυγλυκόζη δίδει πληροφορίες για την οστεολυτική δραστηριότητα μιας ή περισσότερων περιοχών του οστικού ιστού ενώ με την ίδια μέθοδο, αν το ραδιοφάρμακο είναι το 18-F Na ή 18-F χολίνη, δίδει πληροφορίες για το βαθμό οστεοβλαστικής δραστηριότητας μιας ή περισσότερων οστικών περιοχών. Και όλες οι ανιχνευόμενες διαταραχές που αναφέρθηκαν μπορεί να σχετίζονται με οστικές εντοπίσεις διάφορων κακοήθων νεοεξεργασιών ή φλεγμονών ή και καταγμάτων.

Σταθμοί επεξεργασίας δεδομένων

Σταθμοί επεξεργασίας δεδομένων

Μπορεί λοιπόν να λεχθεί ότι οι σπινθηρογραφικές μελέτες είναι στοχεύουσες διαγνωστικές διαδικασίες για τη λήψη απαντήσεων σε συγκεκριμένα ερωτήματα που ανακύπτουν κατά τη διαγνωστική σκέψη του ειδικού κατά όργανο ή νοσολογική οντότητα κλινικού γιατρού.

Οι κλινικές εφαρμογές των σπινθηρογραφικών μελετών είναι αρκετά ευρείες αλλά περισσότερο εξειδικευμένες για την επίλυση ειδικών κλινικών προβλημάτων.

Σε πολλές περιπτώσεις η αξία τους ενισχύεται από την παράλληλη λήψη μορφολογικών πληροφοριών (διαταραχών της δομής) με ακτινολογικές μεθόδους, όπως η CT, η τομογραφία MRI ή το υπερηχογράφημα.

Σε ορισμένες περιπτώσεις το σπινθηρογράφημα μπορεί να δώσει πληροφορίες όχι μεταβολικού χαρακτήρα αλλά απλά διάχυσης και κατανομής ενός ραδιοφαρμάκου, όπως π.χ. η ανίχνευση διαφυγής εγκεφαλονωτιαίου υγρού από μια βαλβίδα που τοποθετήθηκε για την αντιμετώπιση της υδροκεφαλίας ή η μετεγχειρητική διαφυγή χολής στην περιτοναϊκή κοιλότητα.

Η χρήση των ραδιοφαρμάκων για τις σπινθηρογραφικές μελέτες δεν προκαλεί παρενέργειες ούτε αλλεργικές αντιδράσεις. Η ακτινοβόληση των ασθενών από τις διαγνωστικές σπινθηρογραφικές εξετάσεις είναι μικρή και δεν υπάρχουν επιβλαβείς βιολογικές συνέπειες.

term of service and privacy policy