Συνέδρια

Sep 15, 2010 by

 • “Intrinsic Response of a Position Sensitive Photomultiplier Tube used in gamma-Cameras”, N. Polychronopoulou, N.D. Giokaris, A. Karabarbounis, D. Maintas, C.N. Papanicolas, P.Paschalis, V. Spanoudaki and E. Stiliaris, 3rd International Conference on Imaging Technologies in Biomedical Sciences: ITBS2005, Milos Island, Greece, 25-28 September 2005
 • “Comparison of CsI(Tl) and CsI(Na) partially slotted crystals for high resolution SPECT imaging”, N. Giokaris, G. Loudos, D. Maintas, A. Karabarbounis, M. Lembesi, V. Spanoudaki, E. Stiliaris, S. Boukis, N. Sakellios, N. Karakatsanis, A.Gektin, A. Boyarintsev, V. Pedash, V. Gayshan, 3rd International Conference on Imaging Technologies in Biomedical Sciences: ITBS2005, Milos Island, Greece, 25-28 September 2005.
 • “A Comparative Evaluation of Three Techniques for Scatter Correction in High Resolution Detectors Based on PSPMTs and Scintillator Arrays” (poster), G.K. Loudos, E. Karali, K. Nikita, N. Uzunoglu, N. Sakelios, N. Giokaris, D. Maintas, E. Gazis, IEEE Nuclear Science Symposium and Medical Imaging Conference, Portland, 2003.
 • “SPECT imaging of breast phantoms with a high resolution and high sensitivity small field of view camera based on a PSPMT”, G. K. Loudos, K. Mainta, N. Giokaris, C. Papanicolas, N. Sakelios, E. Stiliaris, K. Nikita, N. Uzunoglu, V. Spanoudaki, P. Paschalis, A. Varvarigou, S. Archimandritis, K. Stefanis, D. Maintas, European Association of Nuclear Medicine, Amsterdam, August 2003.
 • “Implementation of Multiple Energy Windows Subtraction Techniques for Scatter Compensation in Pixelized Scintillators for SPECT” (poster), G. K. Loudos, N. Sakelios, N. Giokaris, K. Nikita, N. Uzunoglu, D. Maintas, European Association of Nuclear Medicine, Amsterdam, August 2003.
 • “High Resolution and High Sensitivity Scintimammography of Breast Phantoms Using a Small Field of View Camera Based on a Position Sensitive Photomultiplier Tube” (poster), D Maintas, G K Loudos, K Mainta, N Giokaris, K S Nikita, C Papanicolas, N Ouzounoglou, A Varvarigou, S Archimandritis, K Stefanis, Society of Nuclear Medicine 50th Annual Meeting, New Orleans, June 21-25, 2003.
 • “Tomographic Image Reconstruction using Artificial Neural Networks”, P. Paschalis1, N. Giokaris, A. Karabarbounis, G. Loudos, D. Maintas, C. Ν. Papanicolas, V. Spanoudaki, E. Stiliaris, Ch. Tsoumbas IInd International Conference on Imaging Technologies in Biomedical Sciences: ITBS2003, 26-30 May 2003, Athens and Milos Island, Greece.
 • “Design and Development of a Position Sensitive Camera for SPECT Imaging based on PCI Electronics”, V. Spanoudaki, N. Giokaris, A. Karabarbounis, G. Loudos, D. Maintas, C. Papanicolas, P. Paschalis, E. Stiliaris, IInd International Conference on Imaging Technologies in Biomedical Sciences: ITBS2003, 26-30 May 2003, Athens and Milos Island, Greece.
 • “Crystal and Collimator optimization studies of a High-Resolution Camera based on a Position Sensitive Photomultiplier”, N. Giokaris, G. Loudos, D. Maintas, A Karabarbounis, V. Spanoudaki, E. Stiliaris, S. Boukis, A.Gektin, A. Boyarintsev, V. Pedash, IInd International Conference on Imaging Technologies in Biomedical Sciences: ITBS2003, 26-30 May 2003, Athens and Milos Island, Greece.
 • “High resolution and high sensitivity SPECT imaging of breast phantoms”, G. Loudos, N. Giokaris, D. Maintas, K. Mainta, N. Sakellios, E. Stiliaris, A.Karabarbounis, C. Papanicolas, V. Spanoudaki, K. Nikita, N. Uzunoglu, S. Archimandritis, A. Varvarigou, K.Stefanis, S. Majewski, D. Weisenberger, R. Pani, IInd International Conference on Imaging Technologies in Biomedical Sciences: ITBS2003, 26-30 May 2003, Athens and Milos Island, Greece.
 • “A modification of the Dual Energy Window Subtraction method for scatter compensation in Pixelized Scintillators for SPECT”, G. Loudos, N. Sakelios, N. Giokaris, K. Nikita, N. Uzunoglu, D. Maintas. IInd International Conference on Imaging Technologies in Biomedical Sciences: ITBS2003, 26-30 May 2003, Athens and Milos Island, Greece.
 • “Τομοσπινθηρογραφική απεικόνιση ομοιωμάτων μαστού με υψηλή ευκρίνεια και ευαισθησία χρησιμοποιωντας μία γ-κάμερα μικρού πεδίου βασισμένη σε ένα χωρικά ευαίσθητο φωτοπολλαπλασιαστή”, Γ.Λούντος, Δ.Μαϊντάς, K.Μαϊντά, Ν.Γιόκαρης, Κ.Παπανικόλας, Ε.Στυλιάρης, Β.Σπανουδάκη, Κ.Νικήτα, Ν.Ουζούνογλου, Α.Βαρβαρήγου, Σ.Αρχιμανδρίτης, 1ο Διεταιρικό Αντικαρκινικό Συνέδριο, Βιβλίο Περιλήψεων, σελ. 93, Αθήνα, 20-23 Μαρτίου 2003.
 • “3D Tumor Imaging In Small Animals Using A Dedicated PSPMT System”, G.K. Loudos, K.S. Nikita, N.K. Uzunoglu, N.D. Giokaris, C.N. Papanicolas, A.D. Varvarigou, S.C. Archimandritis, K. Stefanis, D. Maintas, European Association of Nuclear Medicine, Book of abstracts, pp.S138, Vienna, September 2002.
 • “High resolution and high sensitivity scintimammography based on a position sensitive photomultiplier tube: a phantom study”, G.K. Loudos, K.S. Nikita, N.K. Uzunoglu, N.D. Giokaris, C.N. Papanicolas, S.C. Archimandritis, A.D. Varvarigou, D. Papapanagiotou, D. Maintas, European Association of Nuclear Medicine, Book of abstracts, pp.S126, Vienna, September 2002.
 • “Ανάπτυξη τομογραφικής γ-κάμερα υψηλής διακριτικής ικανότητας”, Γ.Λούντος, Κ.Νικήτα, Ν. Ουζούνογλου, Ν. Γιόκαρης, Κ. Παπανικόλας, Ε. Στυλιάρης, Β. Σπανουδάκη, Α. Βαρβαρήγου, Σ. Αρχιμανδρίτης, Δ. Μαϊντάς, Κ. Στεφανής, Πανελλήνιο Συμπόσιο Πυρηνικής Φυσικής 2002.
 • “Τομοσπινθηρογραφική απεικόνιση ομοιωμάτων μαστού με υψηλή ευκρίνεια και ευαισθησία”, Γ.Λούντος, Κ.Νικήτα, Ν. Ουζούνογλου, Ν. Γιόκαρης, Κ. Παπανικόλας, Α. Βαρβαρήγου, Σ. Αρχιμανδρίτης, Δ. Μαϊντάς, Δ. Παπαπαναγιώτου, 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πυρηνικής Ιατρικής, 5-7 Απριλίου 2002, Βιβλίο Περιλήψεων, σελ 50.
 • “Ανάπτυξη τομογραφικής γ-κάμερα υψηλής διακριτικής ικανότητας”, Γ.Λούντος, Κ.Νικήτα, Ν. Ουζούνογλου, Ν. Γιόκαρης, Κ. Παπανικόλας, Α. Βαρβαρήγου, Σ. Αρχιμανδρίτης, Δ. Μαϊντάς, 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πυρηνικής Ιατρικής, 5-7 Απριλίου 2002, Βιβλίο Περιλήψεων, σελ 48.
 • “Position Sensitive Photomultiplier Tube Based Detector for Small Animal Radiopharmacological Studies”, G. K. Loudos, K. S. Nikita, N. K. Uzunoglu, N. Giokaris, C. Papanicolas, S. Archimandritis, A. Varvarigou, D. Maintas, R. Pani, S. Majewski, “European Association of Nuclear Medicine”, Book of abstracts, pp.1070, Napoli, 2001, 25-29 September.
 • “Small Animal Imaging Using a High Resolution CsI Detector coupled to a PSPMT”, G. K. Loudos, S. C. Archimandritis, M. Fani, N. D. Giokaris, A. Karabarbounis, D. Maintas, S. Majewski, K. S. Nikita, R. Pani, C.N.Papanicolas, F. Scopinaro, E. Styliaris, N. K. Uzunoglu, A. D. Varvarigou, S. Xanthopoulos, Imaging Technologies in Biomedical Sciences, Milos, Greece, 20-24 May 2001.
 • “High Resolution and High Sensitivity SPECT Imaging using Breast Phantoms”, G. K. Loudos, K. S. Nikita, N. K. Uzunoglu, N. D. Giokaris, A. Karabarbounis, C.N.Papanicolas, E. Styliaris, S. C. Archimandritis, A. D. Varvarigou, D. Maintas,D. Papapanagiotou, K. Stefanis, Imaging Technologies in Biomedical Sciences, Milos, Greece, 20-24 May 2001.
 • “3D Imaging of Breast Phantoms using a High Resolution Position Sensitive Photomultiplier Tube”, N. D. Giokaris, G. K. Loudos, D. Maintas, D. Papapanagiotou, K. S. Nikita, N. K. Uzunoglu, A. Karabarbounis, C .N. Papanicolas, E. Stiliaris, S. C. Archimandritis, A. D. Varvarigou, C.N. Stefanis, S. Majewski, R. Pani, F. Scopinaro, “1st Topical Symposium on Functional Breast Imaging with Advanced Detectors”, Istituto Superiore di Sanita, Rome April 18-21, 2001.
 • “An Assessment of Position Sensitive Photomultiplier Tubes for High Resolution 3D Imaging” (poster), G. K. Loudos, K. S. Nikita, N. A. Mouravliansky, N. K. Uzunoglu, G. K. Matsopoulos N. D. Giokaris, A. Karabarbounis, C.N.Papanicolas, E. Styliaris, S. C. Archimandritis, A. D. Varvarigou, D. Maintas, K. Stefanis ” 2000 IEEE Conference Record, Nuclear Science Symposium and Medical Imaging Conference, pp 1765-1769, Lyon 2000.
 • “Development of a high resolution SPECT gamma camera for small animals imaging”, A.Varvarigou, S. Archimandritis, G. Loudos, K. Nikita, N. Ouzounoglou, N. Giokaris, K. Papanikolas, D. Maintas, S. Majewski, A. Weisenberger, F. Scopinaro, R. Pani, “European Association of Nuclear Medicine”, included in conference highlights, Paris 2000, 2-6 September.
 • “A high resolution gamma-ray camera for small animals imaging” (poster), A.Varvarigou, S. Archimandritis, G. Loudos, K. Nikita, N. Ouzounoglou, N. Giokaris, K. Papanikolas, D. Maintas, S. Majewski, A. Weisenberger, F. Scopinaro, R. Pani, Frontier detectors for frontier physics, 8th Pisa meeting on advanced detectors, La Biodola, Isola d’Elba, Italy, May 21-27, 2000

Related Posts

Tags

Share This

term of service and privacy policy