Εξετάσεις in VIVO (σπινθηρογρα...

Nov 25, 2014 by

Στο ινστιτούτο μας έχετε τη δυνατότητα να κάνετε τις παρακάτω εξετάσεις  ( in VIVO ) ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑ ΟΣΤΩΝ ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑ ΟΣΤΩΝ...

read more

Εξετάσεις in VITRO

Nov 20, 2014 by

Στο ινστιτούτο μας μπορείτε να κάνετε τις παρακάτω εξετάσεις ( in VITRO ) ΑΛΛΕΡΓΙΟΓΟΝΑ ΑΝΔΡΟΣΤΕΝΔΙΟΝΗ (Δ4Α) ΑΝΑΣΤΡΟΦΗ ΤΡΙΙΩΔΟΘΡΟΝΙΝΗ...

read more
term of service and privacy policy